Taxatie

Een taxatie van een woning kan om verschillende redenen nodig zijn.

Bijvoorbeeld bij een overlijden om tot een juiste verdeling voor de erfgenamen te komen. Of wanneer bij echtscheiding  het huis aan derden verkocht moet worden. Of als één de ander uitkoopt. Aan de hand van de taxatie wordt de hoogte van het verkoop- of uitkoopbedrag bepaald ten behoeve van het echtscheidingsconvenant.

Maar, in de meeste gevallen heeft u bij het afsluiten van een hypotheek (bijvoorbeeld bij oversluiting, aflopende renteperiode of bij verbouw) een taxatierapport nodig.

Als je een huis koopt, heb je meestal een hypotheek nodig. Heb je geen hypotheek nodig? Dan heb je daarvoor dus ook geen taxatie nodig (maar biedt misschien wel een stukje zekerheid voor het nemen van de aankoopbeslissing?).

Nu verstrekt een bank niet zomaar geld. De bank wil naast uw gegevens (hoogte van uw inkomen, vaste baan of niet, wel of geen spaargeld) ook weten of het huis dat je koopt wel een goede investering is.

Vandaar dat de bank je verplicht een taxatie van de woning te laten uitvoeren. In het taxatierapport wordt de marktwaarde van de woning vermeld. Zo weet de bank of het risico van jouw hypotheek aanvaardbaar is.

Op welk moment vraag je een taxatie van een woning aan?
De taxatie hangt samen met de ontbindende voorwaarde van financiering. Als de taxatie uitwijst, dat de woning niet zoveel waard is als jij ervoor betaalt, krijg je geen volledige financiering van je woning.

In dat geval kun je het huis misschien niet betalen, omdat volledige financiering niet mogelijk is. Daarom is het verstandig de taxatie uit te laten voeren, voordat de ontbindende voorwaarde van de financiering verloopt.

Als je later (wanneer die ontbindende voorwaarde al is verlopen) ontdekt dat het huis minder waard is dan je dacht, kun je niet meer zomaar van de koop af. Je moet dan waarschijnlijk een fikse boete of schadevergoeding betalen.

Meestal vragen mensen de taxatie voor de hypotheek pas aan, als ze weten dat de koop door kan gaan. En wanneer er bij de bouwkundige keuring geen problemen zijn geconstateerd. Zo voorkom je dat er al kosten voor de taxatie gemaakt worden, voordat je zeker weet of de koop wel doorgaat. Als de koop bijvoorbeeld niet doorgaat omdat er bouwkundige problemen ontdekt worden of de financiering niet rond komt, heb je de taxatiekosten uitgespaard.